Voedselploeg voorstelling
Van FLAVOUR naar De Voedselploeg

De voedselploeg is ontstaan vanuit het Europese FLAVOUR project 2018-2022.
Met Europese subsidies van Interreg 2 Seas zette Stad Brugge vanuit de dienst Leefmilieu en in samenwerking met de dienst Sociale Economie een voedseldistributieplatform op, samen met lokale partners.
De hoofddoelen waren creatie van jobs en toegang tot de arbeidsmarkt (sociale economie) en vermindering van voedseloverschotten en toegang tot gezonde voeding voor mensen in armoede

De logistiek (locatie, transport, tewerkstelling) van het distributieplatform werd in de loop van de Flavour-projectperiode via een overheidsopdracht gegund aan welzijnsvereniging ’t Sas. ’t Sas sloot op zijn beurt een samenwerkingsovereenkomst met welzijnsvereniging Ruddersstove Maaltijdzorg en WOK arbeidszorg.

Vanaf 1 oktober 2022 vond er een inkanteling plaats in welzijnsvereniging Ruddersstove onder de nieuwe noemer 'De Voedselploeg'.
Het project beperkt zich ook niet langer tot het grondgebied Brugge. Er is een samenwerking tot stand gekomen met 9 andere gemeenten onder de noemer Werkkracht 10 .

de voedselploeg

Werking

Hoe gaan we te werk?

logo We halen het voedsel op bij de schenkers

logo We lossen en sorteren alles in het voedseldistrubutieplatform

logo We verdelen de goederen aan de afnemers (vraag gestuurd)

man van de voedselploeg met kar met bakken groenten
partners

Afnemers

partners

Aanbieders

Contact


Wil je deel uitmaken van de voedselploeg
als leverancier, afnemer of vrijwilliger?


contacteer ons van ma-vrij
tijdens de kantooruren

050 32 72 40

Oude Oostendse Steenweg 93b, 8000 Brugge (zetel)

Professor Dr. J. Sebrechtsstraat, 8000 Brugge (locatie)